Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:21 Provfiske 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:21
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2016 undersökt fiskfaunan i elva sjöar i Hallands län. Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen visar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt