2016:21 Provfiske 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:21

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2016 undersökt fiskfaunan i elva sjöar i Hallands län. Syftet var att undersöka om, och i så fall i vilken grad, sjöarnas fisksamhällen visar påverkan av surt vatten samt att ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt