Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:20 Bottenfauna i Hallands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 45 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Samtliga lokaler uppvisade hög status gällande ekologisk kvalitet (ASPT) och näringspåverkan (DJ), undantaget Tokabäcken N10 som hade god status avseende ekologisk kvalitet.

Kontakt