Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:2 Tillsynsvägledningsplan Halland 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2016:2
Diarienummer:
404-333-16
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Tillsynsvägledning är Länsstyrelsens roll att ge kommunerna råd och stöd att bedriva sin tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) och tillhörande plan- och byggförordning (PBF). Denna plan är en del av länsstyrelsens verksamhetsplanering för år 2015. Planen redovisar bland annat aktuell lagstiftning och metoder för tillsynsvägledning och uppföljning. Planen redovisar även hur planen årligen ska revideras.

Ett av syftena med tillsynsvägledningsplanen är att informera länets kommuner om vilken typ av tillsynsvägledning länsstyrelsen planerar att genomföra under de kommande tre åren. Aktiviteterna ska vara inriktade på att stärka och utveckla kommunernas insatser inom tillsynsverksamheten.

Länsstyrelsen ska också årligen utvärdera den tillsynsvägledning som har genomförts. Utifrån den utvärderingen, utvärdering av årets enkät och med stöd av uppgifter i regeringens regleringsbrev kan tillsynsvägledningsplanen formuleras.

Kontakt