2016:19 Kiselalger i Halland 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

I Hallands län undersöktes år 2016 kiselalger på 18 lokaler.

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

I Hallands län 2016 bedömdes samtliga 18 lokaler tillhöra klass 1, hög status.


Kontakt