2016:19 Kiselalger i Halland 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

I Hallands län undersöktes år 2016 kiselalger på 18 lokaler.

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsin-dexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

I Hallands län 2016 bedömdes samtliga 18 lokaler tillhöra klass 1, hög status.

 

Kontakt