2016:18 Kulturarv för framtida generationer

Om publikationen

Löpnummer: 2016:18

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 – 1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 162

Publikationstyp: Rapport

Med hjälp av dagens klimatmodeller och förändringsscenarier har vi en möjlighet att ”vrida fram klockan” och få en bild av hur kulturarvet mår om tjugofem, femtio och hundra år. Alla förändringar är inte skadliga och allt kommer inte att påverkas men för att kunna bedöma detta måste vi öka vår kunskap.

För att veta vilka åtgärder som bör vidtas måste kulturarvet identifieras och riskbedömas. Detta kan vi påbörja redan nu med hjälp av de redskap och modeller som tagits fram inom projektet Klimatförändringar i
Västsverige, ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, Region Halland, Västarvet och Riksantikvarieämbetet.

Kontakt