2016:15 Hällristningar i Eftra och Slöinge socknar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Uppdraget utfördes under en vecka i maj 2016. Inventeringen kom att beröra fyra socknar, Asige, Årstad, Slöinge och Eftra. Denna rapport behandlar huvudsakligen förekomster i Eftra men även en lokal i Slöinge socken.

Kontakt