2016:14 Hällristningar i Asige och Årstads socknar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Uppdraget utfördes under en vecka i maj 2016. Inventeringen kom att beröra fyra socknar, Asige, Årstad, Slöinge och Eftra. Denna rapport behandlar fynden i Asige och Årstad.

Kontakt