Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:12 Bostadsmarknaden 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje länsstyrelse i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år.

Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaden samt lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Boverket ska årligen sammanfatta och analysera länsstyrelsernas rapporter och till regeringen redogöra för dessa och för bo-stadsmarknadsläget i riket.

Statistiken i rapporten är hämtad dels från bostadsmarknadsenkäten som är Boverkets enkät vilken landets samtliga kommuner besvarar i början av varje kalenderår och dels från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt länsstyrelsens egna beräkningar.

Årets rapport har utarbetats inom länsstyrelsen av byggnadsingenjör Nesrin Elsaleh och planarkitekt Anna Nilsson. Vidare har länsarkitekt Cecilia Engström varit beslutande.

Kontakt