Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2016:11 Fladdermöss i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning av alla kända inventeringsresultat av fladdermusfaunan i Hallands län fram till och med 2014 och omfattar 466 inventeringspunkter/lokaler. Mellan åren 2005 och 2009 genomfördes en allmän artkartering av fladdermusfaunan i Hallands län på uppdrag av länsstyrelsen. Totalt inventerades då 110 lokaler med handhållen ultraljudsdetektor. Resterande 356 inventeringspunkter/lokaler är sammanställd data från främst inventeringar gjorda i samband med tilltänkta vindkraftsetableringar.

Totalt har 14 arter (mustasch/Brandts fladdermus sammanslagna) konstaterats i länet, vilket gör Halland till ett artrikt län. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus är de vanligaste arterna men även mustasch/Brandts fladdermus, vattenfladdermus, gråskimlig fladdermus, brun långörad fladdermus, stor fladdermus är väl spridda i länet.

Kontakt