2016:11 Fladdermöss i Halland

Om publikationen

Löpnummer: 2016:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en sammanställning av alla kända inventeringsresultat av fladdermusfaunan i Hallands län fram till och med 2014 och omfattar 466 inventeringspunkter/lokaler. Mellan åren 2005 och 2009 genomfördes en allmän artkartering av fladdermusfaunan i Hallands län på uppdrag av länsstyrelsen. Totalt inventerades då 110 lokaler med handhållen ultraljudsdetektor. Resterande 356 inventeringspunkter/lokaler är sammanställd data från främst inventeringar gjorda i samband med tilltänkta vindkraftsetableringar.

Totalt har 14 arter (mustasch/Brandts fladdermus sammanslagna) konstaterats i länet, vilket gör Halland till ett artrikt län. Nordisk fladdermus och dvärgfladdermus är de vanligaste arterna men även mustasch/Brandts fladdermus, vattenfladdermus, gråskimlig fladdermus, brun långörad fladdermus, stor fladdermus är väl spridda i länet.

Kontakt