2016:10 Landlevande mollusker i rikkärr i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har ett antal rikkärr i länet inventerats med hänsyn till landmolluskfaunan, med särskild hänsyn till förekomster av den rödlistade (NT) kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri Lindholm).

Kontakt