Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:10 Landlevande mollusker i rikkärr i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har ett antal rikkärr i länet inventerats med hänsyn till landmolluskfaunan, med särskild hänsyn till förekomster av den rödlistade (NT) kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri Lindholm).

Kontakt