Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016:1 Miljöövervakning i Halland 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Bland miljöproblemen i Halland dominerar försurning av mark och vatten, övergödning (kustvatten och hav
men också terrestra miljöer), de areella näringarnas påverkan på flora, fauna och landskapsbild samt den snabba exploateringen i kustzonen. Detta har satt sin prägel både på den tidigare och på den nu pågående miljöövervakningen i länet.

Med denna skrift vill vi presentera ett axplock av resultaten från länets miljöövervakning.

Kontakt