2016 Hur går det för fåglarna

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har sedan många år tillbaka bedrivit regional miljöövervakning med avseende på häckande fåglar. Arbetet sker i samverkan mellan Naturvårdsverket, Lunds universitet (svensk fågeltaxering), Länsstyrelserna och ideella krafter som ornitologiska föreningar.

Varje år utvärderas och sammanställs resultatet från inventeringarna i en rapport som beskriver utvecklingen av fåglarna i Sverige. Det är Svensk Häckfågeltaxering vid Lunds Universitet som står bakom rapporten. De har även tagit fram data samt beräknat de index som ligger till grund för analyserna i den här rapporten som i de flesta fall rör perioden 2002-2014.

Kontakt