Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016 Hur går det för fåglarna

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har sedan många år tillbaka bedrivit regional miljöövervakning med avseende på häckande fåglar. Arbetet sker i samverkan mellan Naturvårdsverket, Lunds universitet (svensk fågeltaxering), Länsstyrelserna och ideella krafter som ornitologiska föreningar.

Varje år utvärderas och sammanställs resultatet från inventeringarna i en rapport som beskriver utvecklingen av fåglarna i Sverige. Det är Svensk Häckfågeltaxering vid Lunds Universitet som står bakom rapporten. De har även tagit fram data samt beräknat de index som ligger till grund för analyserna i den här rapporten som i de flesta fall rör perioden 2002-2014.

Kontakt