Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016 Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län inventerades fladdermusfaunan 2016 vid Sennan inom ramen för den biogeografiska uppföljningen. Undersökningen genomfördes under två perioder i augusti 2016. Området är mycket artrikt och huvudsyftet var att fastställa om tidigare kända arter fanns kvar och om några förändringar ägt rum. Samma område har tidigare undersökts 2010 och 2014.

Kontakt