Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2016-2017 Rapport hästsmittskyddsprojekt

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Hästsmittskyddsprojektet är ett länsstyrelsegemensamt projekt som startades 2016 i samarbete med SVA. Syftet var att titta på länsstyrelsens roll när det gäller att förbättra sjukdomsbekämpningen av de anmälningspliktiga hästsjukdomarna kvarka, influensa, virusabort och virusarterit, som alla har potentiellt allvarliga följder för djurskyddet, hästnäringen och sporten. Huvudsakligen har kvarka tagits upp som exempel, då det är den vanligast förekommande infektionssjukdomen på svenska hästar.

Kontakt