2016-2017 Rapport hästsmittskyddsprojekt

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Hästsmittskyddsprojektet är ett länsstyrelsegemensamt projekt som startades 2016 i samarbete med SVA. Syftet var att titta på länsstyrelsens roll när det gäller att förbättra sjukdomsbekämpningen av de anmälningspliktiga hästsjukdomarna kvarka, influensa, virusabort och virusarterit, som alla har potentiellt allvarliga följder för djurskyddet, hästnäringen och sporten. Huvudsakligen har kvarka tagits upp som exempel, då det är den vanligast förekommande infektionssjukdomen på svenska hästar.

Kontakt