2015:7 Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar

Om publikationen

Löpnummer: 2015:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 150

Publikationstyp: Rapport

Inventeringar, skötselåtgärder och uppföljningar har utförts inom åtgärdsprogrammet för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar. I rapporten beskrivs åtgärderna och den nya kunskap vi fått om såväl restaurering som om det fascinerande fjärilssamhället knutet till dessa ginstmiljöer.

Kontakt