Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2015:7 Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar

Om publikationen

Löpnummer:
2015:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
150
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringar, skötselåtgärder och uppföljningar har utförts inom åtgärdsprogrammet för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar. I rapporten beskrivs åtgärderna och den nya kunskap vi fått om såväl restaurering som om det fascinerande fjärilssamhället knutet till dessa ginstmiljöer.

Kontakt