Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:6 Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

Om publikationen

Löpnummer:
2015:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige. Föräldrar har stor betydelse för sina barns utveckling och hälsa. Villkor och förhållanden under uppväxten har också betydelse för hälsan genom hela livet. Enligt FN:s Barnkonvention och den svenska strategin för att stärka barnets rättigheter ska samhället erbjuda föräldrar stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Regeringen har också tagit fram en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Syftet med att stödja föräldrar i sitt föräldraskap är enligt den nationella föräldrastödsstrategin att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att i respektive län, stödja föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Länsstyrelsen i Örebro län har också uppdraget att årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet. Länsstyrelserna har beslutat om att ta ett gemensamt ansvar för såväl arbetet med uppdraget som med rapporteringen av detsamma. Denna rapport är den första inom ramen för länsstyrelsernas föräldrastödsuppdrag och den beskriver vår gemensamma resa med uppdraget, förutsättningar för det regionala och lokala föräldrastödsarbetet och viktiga utvecklingsområden för kommande år av satsningen.

Under länsstyrelsernas första år med uppdraget har vi haft kontakt med en mängd föräldrastödjande aktörer i landet inom offentlig, idéburen och privat verksamhet. Det samlade bilden är att det finns ett stort intresse för att utveckla föräldrastödsarbetet till föräldrar med barn i tonåren. Samtidigt är det viktigt att bygga upp strukturer och arbetssätt för en god täckning av föräldrastöd genom hela barnets uppväxt.

Kontakt