2015:23 Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084, LSTY-N-M--2015/23--SE
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport

Kungsbacka tätort har identifierats som ett av 18 områden med betydande översvämningsrisk i Sverige enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Inom ramen för detta arbete ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen baseras på riskkartor som redovisar konsekvenser på människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet vid ett 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde.

Kontakt