Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:19 Bottenfauna i Hallands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084; LSTY-N-M-15/19.SE
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under våren 2015 genomfört bottenfaunaundersökningar på 47 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för kalkningsuppföljning i länet.

Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning (eutrofiering) samt hydromorfologisk- och annan påverkan.

Bottenfaunan har även statusklassats enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärden.

Kontakt