Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:15 Insekterna berättar om rikkärrens mångfald - en metodstudie och artinventering i fem Halländska rikkärr

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Rikkärr är en typ av myr som i Halland bara förekommer på ett fåtal platser. Rikkärren har ofta en väldigt artrik och specialiserad flora av kärlväxter och mossor som vi känner till väl, men vi har mindre kunskap om de insekter som lever i rikkärr. Med syfte att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring insekter i rikkärr har insektsfaunan i fem rikkärr i södra Halland inventerats. Totalt artbestämdes 113 arter, varav fyra rödlistade. I studien pekas också tre indikatorarter för rikkärr ut.

 

Kontakt