2015:14 Vattenkemiska undersökningar i Hallandsåarna 1972-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 90

Publikationstyp: Rapport

I rapporten presenteras och utvärderas resultat från vattenkemiska undersökningar i Hallandsåarna under perioden 1972-2014. Utvärderingen fokuserar på utvecklingen rörande försurning, innehåll av organiskt material (brunifiering) och näringsämnen. Trendanalys för de senaste 25 åren visar sammantaget på statistiskt signifikant ökade pH-värden och ökat innehåll av organiskt material (brunare vatten). Halterna av näringsämnen har minskat signifikant. Särskilt tydligt är detta när det gäller halterna av kväve.

 

Kontakt