2015:10 Bostadsmarknaden 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Under 2014 färdigställdes 1 147 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 368 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör 46% av det totala antalet bostadslägenheter som färdigställdes under 2014. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadsbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt.

Samtliga av länets kustkommuner anger att det råder brist på mindre hyreslägenheter. Detta medför en fortsatt problematisk bostadssituation för unga och studenter i Halland. Tendensen är en ökad brist även bland större hyreslägenheter. Analysen visar att även bristen ökar bland bostads- och äganderätter.

Kontakt