2015:1 Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar i Halland 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2015:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Rapport

Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar har tidigare genomförts 2002 och 2007 tillsammans med Skåne län. Resultaten har redovisats i två gemensamma rapporter. 2012 utökades samarbetet och övervakning skedde på samma sätt även i Västra Götalands, Kalmar och Gotlands län. En gemensam utvärdering kommer att publiceras. I denna rapport görs en mera detaljerad redovisning av situationen i Hallands län.

Kontakt