2015:1 Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar i Halland 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2015:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar har tidigare genomförts 2002 och 2007 tillsammans med Skåne län. Resultaten har redovisats i två gemensamma rapporter. 2012 utökades samarbetet och övervakning skedde på samma sätt även i Västra Götalands, Kalmar och Gotlands län. En gemensam utvärdering kommer att publiceras. I denna rapport görs en mera detaljerad redovisning av situationen i Hallands län.

Kontakt