Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2015:09 Åtgärdsuppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2015:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Detta är andra gången vi följer upp sammanställningen av åtgärdsförslag för de halländska miljömålen. Resultaten av genomgången av de totalt 35 åtgärdsförslagen visar att 5 åtgärdsförslag har blivit genomförda och 4 åtgärdsförslag delvis genomförda under perioden 2012-2015. Ytterligare 14 åtgärder har påbörjats medan 10 ännu inte har genomförts i någon del. 2 åtgärdsförslag har förts till kategorin Övrigt då dessa troligen kommer att täckas in av andras arbete eller kommande uppdrag.

Andelen åtgärdsförslag som klassats som genomförda eller delvis genomförda är cirka en fjärdedel, vilket är i princip samma resultat som vid uppföljningen 2012.    

Kontakt