2015:05 Årsrapport 2014. Hydrografi & växtplankton. Hallands kustvattenkontroll

Om publikationen

Löpnummer: 2015:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av undersökningar av hydrografi och växtplankton i Hallands kustvatten 2014

2015:05 Årsrapport 2014. Hydrografi & växtplankton. Hallands kustvattenkontroll - Länsstyrelsen i Halland

Redovisning av undersökningar av hydrografi och växtplankton i Hallands kustvatten 2014            

Kontakt