2014:7 Uppföljning av bokporlav Pertusaria velata i Hallands län och på Hallands Väderö 2013-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län följde Naturcentrum AB upp 2008 års uppföljning genom att under 2013 återbesöka samtliga kända förekomster av bokporlav Pertusaria velata i Hallands län. Vidare återbesöktes de transplanterade bålarna 2006 på Hallands Väderö i Skåne län under 2013-2014.

Kontakt