2014:18 Vattenkemisk effektuppföljning i kalkade sjöar och vattendrag i Hallands län 2009 - 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
172
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen genomför årligen ett stort antal vattenkemiska undersökningar som en del av kalkeffektuppföljningen. Resultaten används dels för att styra kalkningsinsatserna och dels för att följa upp kalkningens måluppfyllelse. Data lagras hos länsstyrelsen i en Access-databas och levereras även till den nationella datavärden (SLU). Resultaten redovisas också i rapporter, senast för perioden 2004-2008.

Provtagningarna har huvudsakligen utförts av Hans Schibli som ansvarar för det praktiska genomförandet av undersökningarna. Till sin hjälp har han haft Kenneth Sunesson, Halmstads kommun, Bengt Johnsson, Länsstyrelsen och Kurt Claesson, Varbergs kommun. Även Elisabeth Thysell, Lars Stibe och Britt Floderus vid Länsstyrelsen har bidragit i samband med extraprovtagningar vid högflödessituationer. Analyserna har utförts av Alcontrol Lab i Linköping och Institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala (RMÖ-stationen Fylleån, Fyllebro).

Kontakt