2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av bottenfauna i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Bedömningar görs av status för surhet, övergödning, hydromorfologisk påverkan och eventuell annan påverkan. Dessutom görs en klassning av naturvärdena.

Kontakt