Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
120
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av bottenfauna i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Bedömningar görs av status för surhet, övergödning, hydromorfologisk påverkan och eventuell annan påverkan. Dessutom görs en klassning av naturvärdena.

Kontakt