2014:12 Regional miljöövervakning i Hallands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport

Länsprogrammet för Halland innefattar övervakning inom 8 programområden fördelat på 28 delprogram.

Kontakt