2014:12 Regional miljöövervakning i Hallands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 118

Publikationstyp: Rapport

Länsprogrammet för Halland innefattar övervakning inom 8 programområden fördelat på 28 delprogram.

Kontakt