2014:11 En studie av tvåvingar och skalbaggar i stamhåligheter i bok

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

En studie av de antropogena stamhålen i bok i reservaten Osbecks bokskogar och Biskopstorp med syftet att kartlägga vilka insekter inom ordningarna tvåvingar och skalbaggar som i detta stadium utnyttjar stamhålen, skaffa en referensfauna från ickeantropogena stamhål samt presentera överskådlig, beskrivande statistik för det insamlade materialet.

Kontakt