2014:11 En studie av tvåvingar och skalbaggar i stamhåligheter i bok

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

En studie av de antropogena stamhålen i bok i reservaten Osbecks bokskogar och Biskopstorp med syftet att kartlägga vilka insekter inom ordningarna tvåvingar och skalbaggar som i detta stadium utnyttjar stamhålen, skaffa en referensfauna från ickeantropogena stamhål samt presentera överskådlig, beskrivande statistik för det insamlade materialet.

Kontakt