2014:10 Näringsbelastning på Hallands kustvatten - sammanställning av årlig tillförsel från tillrinningsområdet 1992-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av årlig tillförsel av fosfor och kväve till Hallands kustvatten med vattendrag och från punktkällor 1992-2013

Kontakt