2014:10 Näringsbelastning på Hallands kustvatten - sammanställning av årlig tillförsel från tillrinningsområdet 1992-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av årlig tillförsel av fosfor och kväve till Hallands kustvatten med vattendrag och från punktkällor 1992-2013

Kontakt