2014:06 Bostadsmarknaden 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:06

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje länsstyrelse i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet.

Under 2013 färdigställdes 1 254 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 712 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör endast 24 % av det totala antalet bostadslägenheter som färdigställdes under 2013. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadsbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt.

Kontakt