Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2014:06 Bostadsmarknaden 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje länsstyrelse i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet.

Under 2013 färdigställdes 1 254 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 712 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör endast 24 % av det totala antalet bostadslägenheter som färdigställdes under 2013. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadsbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt.

Kontakt