2014:03 Vägar i Hallands län – sammanställning 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Hallands län.

Kontakt