2014:03 Vägar i Hallands län – sammanställning 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Hallands län.

Kontakt