Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2014:01 Strategi för Jämställdhetsintegrering i Halland 2014-16

Om publikationen

Löpnummer:
2014:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering i länet. Arbetet har skett i samband med kommuner, myndigheter samt Region Halland och Almi.

Övergripande fokus för strategin är ”fortsatt vidareutveckling och konkretisering av jämställdhetsintegrering i länet”.
Vidare innehåller strategin fyra fokusområden som utgår från de nationella målen för jämställdhet (makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete samt våld mot kvinnor). Varje fokusområde har också delmål med exempel på insatser som kan göras, indikatorer för att följa utvecklingen samt tips på vad alla kan göra för att bidra till målen.

Kontakt