2013:29 Bottenfauna i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:29

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 170

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under våren 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar vid 45 lokaler i rinnande vatten fördelade på 10 vattensystem från Stensån i söder till Rolfsån i norr, inom ramen för länets kalkningsuppföljning.

 

 

Kontakt