Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2013:29 Bottenfauna i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:29
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
170
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under våren 2013 genomfört bottenfaunaundersökningar vid 45 lokaler i rinnande vatten fördelade på 10 vattensystem från Stensån i söder till Rolfsån i norr, inom ramen för länets kalkningsuppföljning.

 

 

Kontakt