Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2013:28 Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt

Om publikationen

Löpnummer:
2013:28
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid 13 lokaler belägna i Högvadsån. Syftet var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter.

Kontakt