2013:28 Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt

Om publikationen

Löpnummer: 2013:28

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid 13 lokaler belägna i Högvadsån. Syftet var att inventera förekomsten av fiskarter samt att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter.

Kontakt