Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2013:27 Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt

Om publikationen

Löpnummer:
2013:27
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid nio lokaler belägna i Fylleån. Syftet var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter och att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning.

Kontakt