2013:27 Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt

Om publikationen

Löpnummer: 2013:27

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB utfört elfiskeundersökningar vid nio lokaler belägna i Fylleån. Syftet var att inventera förekomsten av fiskarter, att kvantifiera de förekommande arternas beståndstätheter och att relatera resultaten till effekter av försurning och kalkning.

Kontakt