2013:26 Nätprovfiske i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:26
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Halland hör till de län i Sverige som har drabbats hårdast av försurning. För att motverka försurningens effekter i sjöar och vattendrag genomförs årligen omfattande kalkinsatser i länet. Effekterna av dessa kontrolleras både via vattenkemisk- och biologisk provtagning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under 2013 undersökt fiskfaunan i 13 av de kalkade sjöarna med syftet att undersöka i vilken grad som fisksamhällen är påverkade av surt vatten samt ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt