2013:26 Nätprovfiske i Halland

Om publikationen

Löpnummer: 2013:26

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Halland hör till de län i Sverige som har drabbats hårdast av försurning. För att motverka försurningens effekter i sjöar och vattendrag genomförs årligen omfattande kalkinsatser i länet. Effekterna av dessa kontrolleras både via vattenkemisk- och biologisk provtagning.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Medins Biologi AB under 2013 undersökt fiskfaunan i 13 av de kalkade sjöarna med syftet att undersöka i vilken grad som fisksamhällen är påverkade av surt vatten samt ur ett biologiskt perspektiv belysa de utförda kalkningsinsatserna.

Kontakt