2013:25 Vattenkvalitet i Hallands sjöar - Resultat från omdrevsprogrammet 2007-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Målet med undersökningen är att kunna beskriva tillståndet i alla Sveriges sjöar.

Rapporten innehåller beskrivning av resultatet i Hallands sjöar år 2007-2012.

Kontakt