Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2013:20 - Kvinnor och män i Halland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

Välkommen att ta del av siffror om kvinnor och män
i Hallands län!

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och en avgörande fråga för demokrati och utveckling. Trots att de formella hindren för jämställdhet undanröjts kvarstår skillnader mellan kvinnor och män inom en rad områden. Jämställdhet handlar om frihet för kvinnor och män, flickor och pojkar, att göra sina livsval utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön. I länet ser vi en positiv utveckling inom flera områden de senaste åren såsom deltagande i arbetskraften, delning av föräldraledigheten, inkomstutvecklingen etc. Samtidigt kvarstår en utvecklingspotential inom andra.


Statistik är ett viktigt verktyg i allt utvecklingsarbete oavsett
politik- och verksamhetsområde. Med de siffror, som tagits
fram i den här fickboken, vill vi visa hur villkoren ser ut för
kvinnor och män inom olika områden i länet. En förhoppning
är att den kan bidra till ökad kunskap som i sin tur leder till
åtgärder för ett mer jämställt Halland.

Kontakt