2013:18 Biotopkartering av Fylleån

Om publikationen

Löpnummer: 2013:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas en kartering av den fysiska miljön (biotopkartering) i Fylleån samt 15 biflöden (Assarpsbäcken, Årnarpsbäcken, Ulvsnäsabäcken, Lillån, Assman, Vekaån, Timmersbäcken, Hällabäcken, Skifteboån, Öradabäcken, Kölsbäcken och bäckar vid Sutarebo, Sundsholm, Skällåsasjön och Fåglasjön).

Underlaget är framtaget som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Karteringen utfördes av Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen, och finansierades med Naturvårdsverkets särskilda anslag för att förstärka det limniska områdesskyddet.

Kontakt