Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2013:18 Biotopkartering av Fylleån

Om publikationen

Löpnummer:
2013:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisas en kartering av den fysiska miljön (biotopkartering) i Fylleån samt 15 biflöden (Assarpsbäcken, Årnarpsbäcken, Ulvsnäsabäcken, Lillån, Assman, Vekaån, Timmersbäcken, Hällabäcken, Skifteboån, Öradabäcken, Kölsbäcken och bäckar vid Sutarebo, Sundsholm, Skällåsasjön och Fåglasjön).

Underlaget är framtaget som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Karteringen utfördes av Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen, och finansierades med Naturvårdsverkets särskilda anslag för att förstärka det limniska områdesskyddet.

Kontakt