2012:14 Skötsel gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker

Om publikationen

Löpnummer: 2012:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen jobbar med att restaurera igenväxande kustnära sandmarker. Denna rapport beskriver de höga naturvärdena som finns i länets kustnära sandmarker och vilka skötselåtgärder som genomförts genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt