2012:11 Bostadsmarknaden i Halland 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:11

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Årlig rapport där länsstyrelsen bland annat redovisar och analyserar bostadsmarknaden i länet, hur kommunerna lever upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Kontakt