2011:5 Åldersbestämning av gamla träd i Rönnö naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2011:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101 - 1084

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport är en undersökning av åldern på gamla träd i Baggabygget, den södra delen av Rönnö naturreservat som ligger på gränsen mellan Halland och Småland strax nordost om Knäred i Laholms kommun.

Kontakt