2011:5 Åldersbestämning av gamla träd i Rönnö naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2011:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Föreliggande rapport är en undersökning av åldern på gamla träd i Baggabygget, den södra delen av Rönnö naturreservat som ligger på gränsen mellan Halland och Småland strax nordost om Knäred i Laholms kommun.

Kontakt