Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2011:19 Riskanalys av farligt gods i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:19
Diarienummer:
ISRN: LSTY-N-M--2011/2011:19--SE
ISBN/ISSN-nr:
1101-1081
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

De viktigaste målen med detta arbete är att:

  • Öka kunskapen om transporter av farligt gods i Hallands län .
  • För valda transportslag kvantifiera frekvenser och konsekvenser av olyckor.
  • Beskriva nyckelfaktorer som påverkar konsekvenser och möjligheter att hantera olyckssituationer.
  • Upprätta förslag på riktlinjer för samhällsplanering som ger ett gemensamt agerande och minskar behov att genomföra riskanalyser i enskilda planärenden.

Länets geografiska läge innebär tillsammans med de stora transportlederna för väg, järnvägs- och sjötransporter samt naturgasledning att risker med transporter av farligt gods är ett viktigt element i kommunernas planeringsarbete.

Kontakt