2011:19 Riskanalys av farligt gods i Hallands län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:19

Diarienummer: ISRN: LSTY-N-M--2011/2011:19--SE

ISBN/ISSN-nr: 1101-1081

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

De viktigaste målen med detta arbete är att:

  • Öka kunskapen om transporter av farligt gods i Hallands län .
  • För valda transportslag kvantifiera frekvenser och konsekvenser av olyckor.
  • Beskriva nyckelfaktorer som påverkar konsekvenser och möjligheter att hantera olyckssituationer.
  • Upprätta förslag på riktlinjer för samhällsplanering som ger ett gemensamt agerande och minskar behov att genomföra riskanalyser i enskilda planärenden.

Länets geografiska läge innebär tillsammans med de stora transportlederna för väg, järnvägs- och sjötransporter samt naturgasledning att risker med transporter av farligt gods är ett viktigt element i kommunernas planeringsarbete.

Kontakt