2011:15 Etablering av musselodling i Halland län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Odling av blåmusslor har pågått i Sverige sedan 1970‐talet. Produktionen har i huvudsak skett i Bohuslän. Produktionen har varit relativt jämn hela tiden och är relativt sett liten; 1000‐ 2000 ton skördas årligen och säljs för konsumtion. Den totala konsumtionen är ca 13 000 ton, vilket innebär att merparten av musslorna importeras.

Idag finns inga musselodlingar i Halland. I den norra delen av länet finns många skyddade lägen som skulle passa för musselodlingar. I den södra delen av länet med sin öppna och mer utsatta kust bör provodlingar komma till stånd.

Kontakt