2011:15 Etablering av musselodling i Halland län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1101-1084

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Odling av blåmusslor har pågått i Sverige sedan 1970‐talet. Produktionen har i huvudsak skett i Bohuslän. Produktionen har varit relativt jämn hela tiden och är relativt sett liten; 1000‐ 2000 ton skördas årligen och säljs för konsumtion. Den totala konsumtionen är ca 13 000 ton, vilket innebär att merparten av musslorna importeras.

Idag finns inga musselodlingar i Halland. I den norra delen av länet finns många skyddade lägen som skulle passa för musselodlingar. I den södra delen av länet med sin öppna och mer utsatta kust bör provodlingar komma till stånd.

Kontakt