Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2011:10 Utsättning och flyttning av flodpärlmussla i fyra halländska vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Idag har stora delar av det halländska beståndet av flodpärlmussla inte en fungerande föryngring. Orsakerna till det är flera, men framförallt handlar det om att musslans värdfisk, lax och öring, inte kan ta sig till de vattendrag där flodpärlmusslan finns.

Inom ramen för Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmusslan genomförde Länsstyrelsen under 2009 ett försök med att flytta och sätta ut flodpärlmusslor i fyra halländska åar. Musslor togs från lokaler där förhållandena var otillfredsställande och flyttades till lokaler som var mer lämpliga.

Kontakt